HỘI NGHI CBCNVC NĂM HỌC 2019 -2020

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Ngày 27/9/2019 trường THCS Phạm Văn Đồng đã tổ chức Hội nghị CBCNVC năm học 2019 – 2020 nhằm đề ra các phương hướng , chỉ tiêu cụ thể cho năm học mới.
20190927_081439

20190927_082148
Cũng trong buổi Hội nghị, nhà trường và công đoàn cũng đã tiến hành tổ chức buổi lễ chia tay đồng chí Trần Thị Nguyệt nghỉ hưu theo chế độ.
20190927_101100